Thận trọng trước khi dùng!

ti_co_nuong_map

ti_co_nuong_map
Tí cô nương vào tiệm bán đồ gỗ hỏi:

– Chiếc giường này có chắc chắn không?

– Đảm bảo là chắc, thưa bà. Vì nhà sản xuất luôn mang sản phẩm của mình vào sở thú để thử với mấy con hà mã. Nhưng dù sao, tôi cũng vẫn khuyên bà nên thận trọng khi dùng!

BÌNH LUẬN