Sau khi sinh: Những bài tập dành cho đùi

Nhng_bi_tp_dnh_cho_i_toigiamcan

Nhng_bi_tp_dnh_cho_i_toigiamcan
Bài tập dành cho đùi sau sinh

Những bài tập để tạo dáng cho đùi
Bài tập 1
Vị trí: Nằm nghiêng một bên trên chiếu, đặt đầu lên cánh tay đang gập lại, duỗi chân chạm vào sàn và cong gối của chân còn lại lên trước đùi. Đeo một quả tạ nặng 1kg vào cổ chân của bạn.
Cử động: Nâng cao và hạ thấp chân duỗi thẳng một cách đều đặn và mạnh mẽ. Thở ra khi bạn nâng chân lên và hít vào khi hạ chân xuống.
Lặp lại Thực hiện 30 lần co duỗi cho mỗi bên và lặp lại từ đầu thêm 2 đến 3 lần tập nữa.

Bài tập 2
Vị trí: Đứng thẳng, đặt một cây gậy giữa hai xương bả vai để ngăn không cho bạn cong lưng.
Cử động: Hích vai về phía trước, cong và hạ thấp một gối xuống sàn nhà, sau đó quay trở lại vị trí đứng thẳng ban đầu. Hít vào khi bạn tiến về phía trước và thở ra khi quay trở lại vị trí ban đầu.
Lặp lại Thực hiện 30 lần tiến lên, lùi lại cho mỗi bên và lặp lại từ đầu thêm 2 đến 3 lần tập nữa.

BÌNH LUẬN