Sao chép miễn phí của kế hoạch ăn kiêng Atkins

Phần lớn cuộc đời của tôi, tôi đã được tìm kiếm cho các chế độ ăn uống đúng. Bạn đặt tên cho nó và tôi đã cố gắng Weight Watchers, Body for Life, Slimfast chỉ cần đến tên một vài. Tôi thậm chí đã cố gắng Atkins và chế độ ăn uống carb thấp khác, mà không làm giảm trọng lượng đáng kể.

May mắn thay, tôi vẫn kiên trì và cố gắng một lần nữa và một lần nữa bởi vì nó là một trong những mục tiêu chính của tôi trong cuộc sống. Thật vậy, vào mỗi bữa ăn, tôi đã đạt được bạt cân nhiều hơn. Vì vậy, sự cần thiết phải trở thành nhiều cấp tính vì có nguy cơ về sức khỏe mà là rất nghiêm trọng.

Với mỗi thất bại chế độ ăn uống, tôi cảm thấy rằng tôi đã học được một cái gì đó mà là duy nhất về chế độ ăn uống đặc biệt này. Điều này làm tôi nhận ra rằng tôi thực sự cần phải trở thành một sinh viên avid có kế hoạch để xem nếu có một cái gì đó tôi đã làm sai. Vì vậy, tôi tiếp tục đọc về sự thành công khác đã đạt được với chế độ ăn kiêng Atkins và tôi có thể nhìn thấy có phải là một mắt xích còn thiếu.

Đây là khi tôi phát hiện chế độ ăn kiêng Atkins đã không chỉ ăn tấn pho mát và xúc xích nhưng đúng hơn là một kế hoạch chế độ ăn uống tốt trên dù tôi đã có để có được một bản sao của. Vì vậy, tôi mượn cuốn sách từ thư viện công cộng của tôi và đọc nó từ đầu đến cuối. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng tôi đã phải thực hiện theo các kế hoạch ăn kiêng Atkins chính xác như nó đã được trong cuốn sách.

Những gì đã xảy ra sau khi tôi nói nghiêm túc về các chế độ ăn kiêng Atkins tôi đã mất rất nhiều trọng lượng. Rất nhanh chóng, tôi tự do cho hơn ba mươi cuốn sách!

Để chắc chắn rằng tôi sẽ rất thành công tôi tóm tắt tất cả các chi tiết và đọc lại mỗi tuần để chắc chắn rằng tôi đã làm tất cả mọi thứ. Nếu bạn muốn có một bản tóm tắt này xin vui lòng kiểm tra http://www.low-carb-counter.com cho một bản sao miễn phí của kế hoạch ăn kiêng Atkins.

Bạn đồng ý với bài viết này?

550 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%