Nguyên tắc thông tin

Chào mừng bạn đến với Tapchigiamcan! Cùng với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ của website Tapchigiamcan, bạn cần tuân theo các Điều khoản sử dụng được liệt kê dưới đây. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ Điều khoản sử dụng và Chính sách riêng tư bởi đây như một thỏa hiệp ràng buộc giữa bạn và Tapchigiamcan.

Bên cạnh đó, vì lý do các Điều khoản sử dụng này có thể được Tapchigiamcan xem xét lại tùy vào từng thời điểm, chúng tôi khuyên bạn nên thường kỳ tìm đọc lại điều khoản để có thể cập nhật bất kỳ thay đổi nào.
1. TRỞ THÀNH ĐỘC GIẢ & BÌNH LUẬN
A. Mặc nhiên khi truy cập vào website Tapchigiamcan.com là bạn trở thành độc giả của chúng tôi. Bạn hoàn toàn miễn phí trong việc xem tin tức, video, hình ảnh, chia sẻ các thông tin hữu ích về kinh nghiệm giảm cân.
B. Bạn có quyền bình luận các bài viết trên website, nhưng chỉ những nội dung bình luận lành mạnh và có tính xác thực mới được duyệt đăng lên. Nghiêm cấm các bình luận mang tính chỉ trích, phỉ báng cá nhân, tổ chức, Nhà nước hoặc chèn nội dung quảng cáo vào.
2. TÍNH RIÊNG TƯ
Tapchigiamcan đưa ra phương pháp mạnh nhất để bảo vệ tính riêng tư của người dùng trên website và cung cấp tới bạn với bản thông báo về việc tập hợp và sử dụng dữ liệu trong đó có cả dữ liệu thông tin nhận dạng trên website.
3. QUYỀN SỞ HỮU CỦA TAPCHIGIAMCAN
Website (và các tin được Biên Tập Viên của Tapchigiamcan dịch) đều thuộc sở hữu của Tapchigiamcan. Khi bạn muốn sao chép nội dung bài viết do đội ngũ BTV Tapchigiamcan biên dịch bạn cần ghi rõ nguồn lấy từ Tapchigiamcan.com
4. KẾT NỐI VÀO/RA TỪ WEBSITE
Trên website chúng tôi có thể có nhiều link tới website của các công ty hay đối tác khác, nhưng Tapchigiamcan không là chủ quản của các website đó. Tapchigiamcan sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay dịch vụ trên các website này.
Tapchigiamcan cũng không chịu trách nhiện hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các website đó.
5. QUẢNG CÁO/TÀI TRỢ
Các hoạt động quảng cáo và tài trợ trên website Tapchigiamcan nhằm tạo kinh phí duy trì cho hoạt động của website. Các thông tin quảng cáo thuộc trách nhiệm của đơn vị quảng cáo, Tapchigiamcan không chịu trách nhiệm về tính xác thực của chúng. Bạn nên cân nhắc khi lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ để giảm cân (vì còn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng, môi trường sống,… của bạn).
6. THÔNG BÁO BẢN QUYỀN
Website và bản quyền nội dung website, tất cả đều đã được đăng ký bởi Tapchigiamcan, Tapchigiamcan.com và toàn bộ chi nhánh sản phẩm hay dịch vụ khác của Tapchigiamcan được đưa ra trong tài liệu này đều là tên thương mại đã được đăng ký bản quyền.

Bạn đồng ý với bài viết này?

550 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%