Ngoại tình để giảm cân

ti-cong-nuong02-tapchigiamcanTí cô nương bị chồng phát hiện ra việc cô ngoại tình , cô đau khổ ghê lắm, đến độ sụt đi tới 3 ký.

Người ta khuyên cô nếu không còn tình cảm thì nên li hôn, cô này đáp: “Không được! Tôi còn phải gầy bớt đi 4 ký nữa thì mới coi được”.

Bạn đồng ý với bài viết này?

550 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%