Ngạc nhiên với sự biến đổi cơ thể kỳ lạ

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the_tapchigiamcan_FILEminimizer

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the_tapchigiamcan_FILEminimizer
Chắc chắn bạn sẽ rất khâm phục sự cố gắng của họ đấy

Chúng ta cùng tiếp tục xem những sự biến đổi cơ thể kỳ lạ với chương trình truyền hình thực tế “The Biggest Loser” của kênh Hallmark nhé. Đảm bảo bạn sẽ tiếp tục ố á lên đầy ngạc nhiên cho xem. 

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the_tapchigiamcan_FILEminimizer

Joquin Allen – số cân ban đầu: 198,2 kg; sau khi giảm còn: 156 kg
Số cân đã giảm: 42,2 kg

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the1_tapchigiamcan_FILEminimizer

Kaylee Kinikini – số cân ban đầu: 105 kg; sau khi giảm còn: 81 kg
Số cân đã giảm: 24 kg

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the2_tapchigiamcan_FILEminimizer

Larialmy Allen – số cân ban đầu: 136,5 kg; sau khi giảm còn: 97 kg
Số cân đã giảm: 39,5 kg

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the3_tapchigiamcan_FILEminimizer

Jesse Wornum – số cân ban đầu: 132,9 kg; sau khi giảm còn: 95,2 kg
Số cân đã giảm: 37,7 kg

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the4_tapchigiamcan_FILEminimizer

Arthur Wornum – số cân ban đầu: 229,9 kg; sau khi giảm còn: 156 kg
Số cân đã giảm: 73,9 kg

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the5_tapchigiamcan_FILEminimizer

Courtney Crozier – số cân ban đầu: 146,5 kg; sau khi giảm còn: 96,6 kg
Số cân đã giảm: 49,9 kg

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the6_tapchigiamcan_FILEminimizer

Moses Kinikini – số cân ban đầu: 199,5 kg; sau khi giảm còn: 130,6 kg
Số cân đã giảm: 68,9 kg

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the7_tapchigiamcan_FILEminimizer

Marci Crozier – số cân ban đầu: 107,9 kg; sau khi giảm còn: 68,9 kg
Sô cân đã giảm: 39 kg

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the8_tapchigiamcan_FILEminimizer

Sarah Nitta – số cân ban đầu: 113 kg; sau khi giảm còn: 52,1 kg
Số cân đã giảm: 60,9 kg

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the9_tapchigiamcan_FILEminimizer

Jennifer Jacobs – số cân ban đầu: 126 kg; sau khi giảm còn: 78,9 kg
Số cân đã giảm: 47,1 kg
ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the10_tapchigiamcan_FILEminimizer

Sau khi giảm cân, người đàn ông này trông đã khỏe mạnh hơn rất nhiều

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the11_tapchigiamcan_FILEminimizer

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the12_tapchigiamcan_FILEminimizer
ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the13_tapchigiamcan_FILEminimizer

Trông khuôn mặt rắn rỏi hơn nhiều nhỉ

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the14_tapchigiamcan_FILEminimizer

Nhìn như thanh niên vậy

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the15_tapchigiamcan_FILEminimizer

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the16_tapchigiamcan_FILEminimizer

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the17_tapchigiamcan_FILEminimizer

Sau khi giảm cân, khuôn mặt thon gọn, rất ưa nhìn

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the18_tapchigiamcan_FILEminimizer

Ngạc nhiên chưa này

ngac_nhien_ve_su_bien_doi_ky_la_cua_co_the20_tapchigiamcan

Giảm cân kết hợp mái tóc mới trông cá tính thật

BÌNH LUẬN