Khống chế tình trạng người béo phì ở thành phố

khong_che_tinh_trang_beo_phi_o_thanh_pho_tapchigiamcan

khong_che_tinh_trang_beo_phi_o_thanh_pho_tapchigiamcan
Cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc của người Việt Nam là một trong những mục tiêu đặt ra tại dự thảo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Y tế chủ trì đang được công bố trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Theo đó, phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh thấp dưới 2,5kg xuống dưới 10% vào năm 2015 và dưới 8% vào năm 2020. Khống chế tỷ lệ béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới mức 5% ở nông thôn và dưới 10% ở thành phố lớn đến năm 2020… Kiểm soát tình trạng béo phì ở người trưởng thành ở mức dưới 8% vào năm 2015 và duy trì ở mức dưới 12% vào năm 2020.

BÌNH LUẬN