Cho một bữa phở

an_pho_beo_phi_map_map

an_pho_beo_phi_map_map
Tí cô nương bước ra khỏi quán ăn, thấy tên ăn mày tội nghiệp quá liền dúi vào tay anh ta và nói nhỏ: “Này! Giữ lấy mà đi ăn phở”

Đợi bà ta đi khuất, “đồng nghiệp” tên ăn mày ngồi cạnh quay sang hỏi:

– Ê! Cô ấy cho bao nhiêu vậy mày?

– Bà ấy cho 2 miếng chanh.

– !!!!!!

BÌNH LUẬN