Báo ngã lăn vì quá béo!

Chú báo hùng dũng nay đã không còn, vì cơ thể trở nên nặng nề và chậm chạp:

BÌNH LUẬN