Báo ngã lăn vì quá béo!

Chú báo hùng dũng nay đã không còn, vì cơ thể trở nên nặng nề và chậm chạp:

Bạn đồng ý với bài viết này?

550 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%